210 4137465      210 5577800
Δευ — Παρ: 8 π.μ. — 5 μ.μ.

Πολιτική Ποιότητας

H ΤΡΑΝΣΟΡΙΕΝΤ ΕΠΕ κατέχει σημαντική θέση στο χώρο των διεθνών μεταφορών και Logistics και στοχεύει στη συνεχή εξέλιξη μέσα από την καινοτομία, την ευελιξία και την ποιότητα.

Η πολιτική ποιότητας της ΤΡΑΝΣΟΡΙΕΝΤ διασφαλίζεται με την καθετοποίηση, την οργάνωση και την ταχύτητα των υπηρεσιών που προσφέρει και αποσκοπεί στη Δημιουργία Ικανοποιημένων Πελατών μέσα από τηv ποιοτική εξυπηρέτηση, διαρκή υποστήριξη και παροχή των ολοκληρωμένων λύσεων που λαμβάνουν.

Η ευελιξία, η ταχύτητα, η αδιάλειπτη ποιότητα, η ικανότητα προσαρμογής των λύσεων, η αξιοπιστία, η διαρκής υποστήριξη και η ευκολία στις συναλλαγές αποτελούν θεμελιώδεις αρχές βάσει των οποίων δεσμευόμαστε σε μια προσπάθεια συνεχούς βελτίωσης των υπηρεσιών μας. Για το σκοπό αυτό η ΤΡΑΝΣΟΡΙΕΝΤ επενδύει συνεχώς σε σύγχρονες υποδομές μεταφορών και αποθήκευσης καθώς και σε άρτια καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό. Παράλληλα αναπτύσσει συνεργασίες με προμηθευτές υψηλών προδιαγραφών και εφαρμόζει το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 το οποίο είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις ανάγκες και τους στόχους της.

Όλοι εμείς, οι εργαζόμενοι και η Διοίκηση της ΤΡΑΝΣΟΡΙΕΝΤ δεσμευόμαστε στους ακόλουθους στόχους:

  • Την πιστή εφαρμογή και τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) κατά ISO 9001:2015, με ανάλογη πληροφόρηση και ενημέρωση των Στελεχών μας, την τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών, τη συνεχή επίβλεψη της λειτουργίας του ΣΔΠ και την περιοδική ανασκόπηση και αναθεώρησή του προκειμένου να συνάδει με τη δυναμική ανάπτυξη της εταιρείας και να αντανακλά τις εξελίξεις που επέρχονται στον ευρύτερο επαγγελματικό τομέα,
  • Τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού με τη διενέργεια σεμιναρίων ή/και εσωτερικής εκπαίδευσης ώστε να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και αποτελεσματική επικοινωνία των αρχών της ποιότητας,
  • Την ανασκόπηση των αντικειμενικών στόχων για την ποιότητα, έτσι ώστε να βρίσκονται σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις απαιτήσεις των πελατών και να συμβάλλουν στη συνεχή αύξηση της ικανοποίησης αυτών, με την πραγματοποίηση διορθωτικών ή/και προληπτικών ενεργειών, τη μέτρηση και ανάλυση των δεδομένων, τη στοχοθεσία, καθώς και τη διερεύνηση των διαθέσεων και αναγκών των πελατών,
  • Τη διασφάλιση άμεσης υποστήριξης του πελάτη, πριν και μετά την υπηρεσία, καθώς και την άμεση υποστήριξη μέσα από ένα σύνολο διαθέσιμων και προσαρμόσιμων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, με τον ορισμό συγκεκριμένου στελέχους ως υπευθύνου για τη διεκπεραίωση των αναγκών κάθε πελάτη και την πολύχρονη εμπειρία που διαθέτει η εταιρεία για την άμεση και βέλτιστη αντιμετώπιση οποιωνδήποτε θεμάτων αφορούν στις παρεχόμενες υπηρεσίες,
  • Τη διασφάλιση έμμεσης υποστήριξης, όπως προκύπτει από την αναζήτηση και την ανάπτυξη νέων λύσεων, εφαρμογών και υπηρεσιών, από την επέκταση του δικτύου συνεργατών, από την αδιάλειπτη εσωτερική υποστήριξη, όπως και από τη χάραξη της στρατηγικής της πορείας,
  • Τη σωστή διαχείριση πληροφοριών και την αποτελεσματική επικοινωνία, με σκοπό τη δημιουργία μιας προσδοκώμενης εικόνας για την εταιρεία, που εκφράζεται ως αίσθημα ασφάλειας, σιγουριάς και πληρότητας του πελάτη.

Όλα τα παραπάνω πιστεύουμε ότι συμβάλλουν θετικά τόσο στην εικόνα της επιχείρησης στην ευρύτερη αγορά, όσο και στο αίσθημα ικανοποίησης για όλους εμάς που εργαζόμαστε για τη συνεχή ανάπτυξη της ΤΡΑΝΣΟΡΙΕΝΤ.  

Ο Διαχειριστής
Ευάγγελος Σαρρής
 

Κεντρικά Γραφεία

34ου Συντάγματος Πεζικού, αριθμός 5, Πειραιάς 18532,
Αττική

210 4137465

info@transorient.gr

Οδηγίες Πρόσβασης

Εμπορευματικός Σταθμός

Θέση Μπεναρδή, Παναγίας Σουμελάς, Αγίου Γεωργίου, Ασπρόπυργος 19300, Αττική

210 5577800

translog@transorient.gr

Οδηγίες Πρόσβασης